Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14120

Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään henkilöitä mekaanisilta vaaroilta suojaamaan tarkoitettujen suojusten suunnittelun, rakenteen ja valinnan yleiset vaatimukset.
Tässä kansainvälisessä standardissa kiinnitetään huomiota muihinkin vaaroihin, jotka voivat vaikuttaa suojusten suunnitteluun ja rakenteeseen.
Tätä kansainvälistä standardia sovelletaan koneiden suojuksiin, jotka on valmistettu tämän standardin julkaisemisen jälkeen.
Vaatimuksia sovelletaan kiinteisiin ja avattaviin suojuksiin. Tämä kansainvälinen standardi ei koske toimintaankytkentälaitteita. Niitä koskee standardi ISO 14119.
Tässä kansainvälisessä standardissa ei esitetä erityisesti koneen liikkumisominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia erityisrakenteille kuten turvaohjaamoille (ympäri pyörähtämisen tai sivulle kaatumisen kestävä suojarakenne ROPS, TOPS) tai turvakatoksille (putoavilta esineiltä suojaava rakenne FOPS) eikä rakenteille, jotka liittyvät koneen kykyyn nostaa kuormia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 60204-1:2005
ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk assessment and risk reduction
ISO 13855:2010 Safety of machinery -- Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
27.11.2015
Julkaisupäivä
24.05.2016
Painos
1
Sivumäärä
87
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin