Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17662:2016

Hitsaus. Hitsauksessa ja siihen liittyvissä oheistoiminnoissa käytettävien laitteiden kalibrointi, todentaminen ja kelpuutus

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään kalibrointia, todentamista ja kelpuutusta koskevat vaatimukset laitteille, joita käytetään:
— prosessin muuttujien valvontaan valmistuksen aikana, ja
— hitsauksen tai hitsaukseen liittyvien prosessien laitteistojen ominaisuuksien valvontaan
silloin, kun tulosta ei voida helposti ja taloudellisesti dokumentoida jälkeenpäin tehtävällä valvonnalla, tarkastuksella tai testauksella. Tämä käsittää prosessin muuttujien vaikutuksen valmistetun tuotteen tarkoituksenmukaisuuteen ja erityisesti turvallisuuteen.
HUOM. 1 Tämä kansainvälinen standardi perustuu standardisarjan ISO 15609 hitsausohjeiden muuttujien luetteloon, mutta ei rajoitu niihin. Tulevaisuudessa näiden kansainvälisten standardien muutokset voivat lisätä tai poistaa välttämättömäksi katsottavia parametreja.
Lisäksi liitteessä B on esitetty ohjeita liittyen kalibrointiin, todentamiseen ja kelpuutukseen osana hitsauksessa tai sen lähiprosesseissa käytettävän laitteiston vastaanottotarkastusta.
Kalibrointia, todentamista ja kelpuutusta koskevat vaatimukset osana tarkastusta, testausta, rikkomatonta aineenkoetusta tai lopullisen hitsatun tuotteen mittausta tuotteen vaatimuksenmukaisuuden todentamiseksi ovat tämän kansainvälisen standardin soveltamisalan ulkopuolella.
Tämän kansainvälisen standardin tarkoitus rajoittuu asennetun laitteen kalibrointiin, todentamiseen ja kelpuutukseen osana konepajan ja työmaan huolto- ja/tai käyttötoimintoja.
On tarpeellista korostaa sitä, että tällä kansainvälisellä standardilla ei ole mitään tekemistä hitsauslaitteiston valmistuksen ja asennuksen suhteen. Uutta laitteistoa koskevat vaatimukset esitetään tarvittaessa direktiiveissä ja tuotekoodeissa (standardeissa).
Liitteessä C on esitetty tietoa muiden tahojen osallistumisesta kalibrointiin, todentamiseen ja kelpuutukseen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 5171:2009 Gas welding equipment -- Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes
ISO 5172:2006 Gas welding equipment -- Blowpipes for gas welding, heating and cutting -- Specifications and tests
ISO 5826:2014 Resistance welding equipment -- Transformers -- General specifications applicable to all transformers
Vahvistuspäivä
01.04.2016
Julkaisupäivä
21.06.2016
Painos
2
Sivumäärä
62
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin