Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17632:2015

Hitsausaineet. Täytelangat seostamattomien terästen ja hienoraeterästen täytelankahitsaukseen suojakaasun kanssa ja ilman suojakaasua. Luokittelu

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi määrittelee vaatimukset seostamattomien terästen ja hienoraeterästen, joiden myötölujuus on enintään 500 MPa tai murtolujuus enintään 570 MPa, suojakaasun kanssa tai ilman suojakaasua hitsattavien täytelankojen luokittelulle hitsatussa tilassa tai jälkilämpökäsitellyssä tilassa. Yksi täytelanka voidaan testata ja luokitella eri suojakaasujen kanssa, jos suojakaasua käytetään.Tämä kansainvälinen standardi on yhdistetty standardi, jossa on kaksi luokittelutapaa, joista toinen perustuu puhtaan hitsiaineen myötölujuuteen ja 47 J:n keskiarvoiskuenergiaan ja toinen puhtaan hitsiaineen murtolujuuteen ja 27 J:n keskiarvoiskuenergiaan.1) Kappaleet ja taulukot, joissa on kirjaintunnus “A”, soveltuvat ainoastaan täytelangoille luokiteltuna puhtaan hitsiaineen myötölujuuteen ja 47 J:n keskiarvoiskuenergiaan perustuen tämän kansainvälisen standardin mukaisesti.2) Kappaleet ja taulukot, joissa on kirjaintunnus “A”, soveltuvat ainoastaan täytelangoille luokiteltuna puhtaan hitsiaineen murtolujuuteen ja 27 J:n keskiarvoiskuenergiaan perustuen tämän kansainvälisen standardin mukaisesti.3) Kappaleet ja taulukot, joissa ei kirjantunnusta “A” eikä kirjaintunnusta “B”, soveltuvat kaikille täytelangoille luokiteltuna tämän kansainvälisen standardin mukaisesti.On tunnettua, että täytelankojen hitsausominaisuuksiin voidaan vaikuttaa käyttämällä pulssivirtaa, mutta tämä kansainvälinen standardi ei salli pulssivirran käyttöä luokittelussa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13916:1996 Welding -- Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature
ISO 14175:2008 Welding consumables -- Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes
ISO 14344:2010 Welding consumables -- Procurement of filler materials and fluxes
Vahvistuspäivä
23.12.2015
Julkaisupäivä
12.07.2016
Painos
2
Sivumäärä
66
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin