Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 15530-3:2011

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Koordinaattimittauskoneet. Menetelmät mittausten epävarmuuden määrittämiseksi Osa 3: Kalibroitujen työkappaleitten tai mittanormaalien käyttö

Soveltamisala
Standardin ISO 15530 tämä osa erittelee koordinaattimittauskoneella (KMK) tehtyjen mittausten mittausepävarmuuden arvioinnin, kun käytetään kalibroituja työkappaleita tai mittanormaaleja. Standardi tarjoaa kokeellisen menetelmän yksinkertaistaa KMK-mittausten mittausepävarmuuden määritystä. Menetelmänlähestymistapa (vertailumittaukset) johtaa mittauksiin, jotka tehdään samalla tavoin kuin varsinaiset mittauksetkin, mutta mittaamalla mitoiltaan ja geometrialtaan samanlaisia kalibroituja työkappaleita tuntemattomien työkappaleitten sijasta.
Myös koordinaattimittauskoneitten ei-vertailumittauksia käsitellään mittausepävarmuuden määrittelymenettelyn, tarvittavien mittauslaitteitten ja mittausepävarmuuden uudelleen verifioinnin sekä välitarkistuksen osalta.
HUOM. Mittausepävarmuuden arviointi liittyy aina yksilöityyn mittaustehtävään.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10360-1:2000 Geometrical Product Specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) -- Part 1: Vocabulary
ISO 14978:2006 Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts and requirements for GPS measuring equipment
ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM)
Vahvistuspäivä
12.12.2011
Julkaisupäivä
07.02.2017
Painos
1
Sivumäärä
49
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin