Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17638:2016

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee magneettijauhetarkastustekniikat ferromagneettisissa hitseissä ja niiden muutosvyöhykkeissä esiintyvien pintavirheiden havaitsemiseksi. Suositeltavat tekniikat sopivat useimmille hitsausprosesseille ja liitosmuodoille. Liitteessä A esitetään vaihtoehtoisia tekniikoita, joilla saavutetaan suurempi tai pienempi tarkastusherkkyys.
Tässä asiakirjassa ei määritellä näyttämien hyväksymisrajoja. Lisätietoa näyttämien hyväksymisrajoista voidaan löytää standardista ISO 23278 tai tuotestandardeista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 3059:2012 Non-destructive testing -- Penetrant testing and magnetic particle testing -- Viewing conditions
ISO 9934-1:2015 Non-destructive testing -- Magnetic particle testing -- Part 1: General principles
ISO 9934-2:2015 Non-destructive testing -- Magnetic particle testing -- Part 2: Detection media
Direktiivi
2009/105/EC Yksinkertaiset paineastiat
2014/29/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
25.11.2016
Julkaisupäivä
14.02.2017
Painos
2
Sivumäärä
33
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin