Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 10675-1:2016

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Radiografisen kuvauksen hyväksymisrajat. Osa 1: Teräs, nikkeli, titaani ja niiden seokset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään hyväksymisrajat teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten päittäishitsien hitsausvirheille, kun hitsejä tarkastetaan radiografisella kuvauksella. Sovittaessa hyväksymisrajoja voidaan soveltaa myös muille hitsilajeille tai materiaaleille.
Hyväksymisrajat voidaan kytkeä hitsausstandardeihin, sovellutusstandardeihin, spesifikaatioihin tai määräyksiin. Tämä asiakirja edellyttää, että radiografinen kuvaus on suoritettu standardien ISO 17636‑1 ja ISO 17636‑2 mukaisesti.
Kun arvioidaan, täyttääkö hitsi hitsiluokan asettamat vaatimukset, verrataan standardeissa sallittujen hitsausvirheiden kokoja hitsistä otetun radiografisen kuvan hitsausvirheisiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 17636-1:2013 Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
ISO 17636-2:2013 Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
ISO 17637:2016 Non-destructive testing of welds -- Visual testing of fusion-welded joints
Vahvistuspäivä
30.12.2016
Julkaisupäivä
07.03.2017
Painos
2
Sivumäärä
29
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin