Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14405-1:2016

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Mittatolerointi. Osa 1: Pituusmitat

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardin ISO 14405 tässä osassa esitellään pituusmitan oletusspesifikaatio-operaattori (ks. ISO 174502) ja määritellään joukko pituusmittojen erikoisspesifikaatio-operaattoreita, joita käytetään mitallisille elementeille tyypiltään esim. ”lieriö”, ”pallo”, ”torus” 1), ”ympyrä”, ”kaksi yhdensuuntaista vastakkaista tasoa”, tai ”kaksi yhdensuuntaista vastakkaista suoraa”.
Siinä määritellään myös näiden pituusmittojen spesifikaation muuttajat sekä piirustusmerkinnät.
Standardin ISO 14405 tässä osassa käsitellään seuraavia pituusmittoja:
a)paikallinen mitta
—kaksipistemitta
—pallomitta
—leikkauksen mitta
—osamitta
b)kokonaismitta
—suora kokonaispituusmitta
—neliösummamitta
—suurin sisäänpiirretty mitta
—pienin ympäripiirretty mitta
—minimax-mitta
—epäsuora kokonaismitta
c)laskennallinen mitta
—kehän halkaisija
—pinta-alan mukainen halkaisija
—tilavuuden mukainen halkaisija
d)luokitettu mitta
—suurin mitta
—pienin mitta
—keskiarvomitta
—keskimmäinen mitta
—keskimitta
—mittojen vaihteluväli
—mittojen keskihajonta.
Standardin ISO 14405 tässä osassa määritellään seuraavat pituusmittojen toleranssit:
—+ ja/tai − rajaeromitat (esim. 0/−0,019) (ks. kuva 11)
—ylempi rajamitta (ULS) ja/tai alempi rajamitta (LLS) (esim. 15,2 max., 12 min. tai 30,2/30,181) (ks. kuva 13)
—standardin ISO 286-1 mukainen ISO-toleranssiluokan merkintä (esim. 10 h6) (ks. kuva 12)
muuttajien kanssa tai ilman niitä (ks. taulukot 1 ja 2).
Standardin ISO 14405 tässä osassa annetaan joukko työkaluja erityyppisten mittaominaisuuksien
ilmaisemiseen. Siinä ei anneta tietoa toiminnon tai käytön ja mittaominaisuuden välisestä suhteesta.

1)Torus on mitallinen elementti silloin, kun sen johtosuoran halkaisija on vakio.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 17450-1:2011 Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts -- Part 1: Model for geometrical specification and verification
ISO 17450-2:2012 Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts -- Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities
ISO 17450-3:2016 Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts -- Part 3: Toleranced features
Vahvistuspäivä
09.09.2016
Julkaisupäivä
14.03.2017
Painos
2
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin