Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 1101:2017

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Geometriset toleranssit. Muodon, suunnan, sijainnin ja heiton toleranssit

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään työkappaleen geometristen määrittelyjen merkintäkieli ja säännöt sen tulkintaan.
Siinä esitetään geometrisen määrittelyn perusteet.
Tässä asiakirjassa olevat kuvat on tarkoitettu esittämään, miten määrittely voidaan esittää täydellisesti näkyvillä annotaatioilla (mukaan lukien esim. TED-mitat).
HUOM. 1 Kohdassa 2 ja taulukoissa 3 ja 4 viitatut standardit sisältävät yksityiskohtaisempia tietoja geometrisesta toleroinnista.
HUOM. 2 Tässä asiakirjassa annetaan säännöt näkyvästi suoraan esitettäville geometrisille määrittelyille. Vaihtoehtoisesti samat määrittelyt voidaan esittää epäsuorasti standardin ISO 16792 mukaisesti liittämällä ne 3D-CAD-malliin. Tässä tapauksessa on mahdollista, että jotkin määrittelyn osat saadaan mallille tehtävien kyselyjen tai muiden tiedonhakukeinojen avulla sen sijaan, että merkinnät tehtäisiin näkyvillä annotaatioilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10579:2010 Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensioning and tolerancing -- Non-rigid parts
ISO 128-24:1999 Technical drawings -- General principles of presentation -- Part 24: Lines on mechanical engineering drawings
ISO 13715:2000 Technical drawings -- Edges of undefined shape -- Vocabulary and indications
Vahvistuspäivä
24.02.2017
Julkaisupäivä
05.09.2017
Painos
3
Sivumäärä
297
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin