Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17100:2015 + A1:2017

Käännöspalvelut. Käännöspalveluja koskevat vaatimukset

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään niitä kääntämisen ydinprosesseja, resursseja ja muita näkökohtia koskevat vaatimukset, jotka ovat välttämättömiä laadukkaan ja palvelumääritykset täyttävän käännöspalvelun tuottamiseen.
Tätä kansainvälistä standardia noudattamalla käännöspalvelujen tuottaja voi myös osoittaa, että määritellyt käännöspalvelut ovat tämän kansainvälisen standardin mukaisia. Samoin se voi osoittaa, että sen prosessit ja resurssit ovat riittäviä sellaisen käännöspalvelun tuottamiseen, joka täyttää asiakkaiden ja muiden tahojen asettamat palvelumääritykset.
Palvelumääritykset voivat olla asiakkaan tai käännöspalvelujen tuottajan lisäksi peräisin toimialan menettelyohjeista, parhaista käytännöistä tai lainsäädännöstä.
Jälkieditoitujen konekäännösten käyttö ei kuulu tämän kansainvälisen standardin soveltamisalaan.
Tämä kansainvälinen standardi ei koske tulkkauspalveluja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
20.10.2017
Julkaisupäivä
13.03.2018
Painos
2
Sivumäärä
55
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin