Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14044:2006 + A1:2018

Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään elinkaariarvioinnin (LCA) vaatimukset ja annetaan opastusta muun muassa seuraavista asioista:
a) elinkaariarvioinnin tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely
b) inventaarioanalyysivaihe (LCI)
c) vaikutusarviointivaihe (LCIA)
d) tulosten tulkintavaihe
e) elinkaariarvioinnin raportointi ja kriittinen arviointi
f) elinkaariarvioinnin rajoitukset
g) elinkaariarviointivaiheiden väliset suhteet
h) arvovalintojen ja valinnaisten osien käytön ehdot.
Tämä kansainvälinen standardi kattaa elinkaariarviointiselvitykset (LCA-selvitykset) ja elinkaari-inventaarioselvitykset (LCI-selvitykset).
Elinkaariarvioinnin tai inventaarioanalyysin tulosten käyttötarkoitus otetaan huomioon tavoitteiden ja soveltamisalan määrittelyssä, mutta soveltaminen itsessään ei kuulu tämän kansainvälisen standardin soveltamisalaan.
Tätä kansainvälistä standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sopimus- tai määräystarkoituksissa eikä sertifioinnissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.02.2018
Julkaisupäivä
10.04.2018
Painos
2
Sivumäärä
109
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin