Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 11666:2018

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee hyväksymisrajat 2 (AL 2) ja 3 (AL 3) ultraäänitarkastukseen, kun tarkastetaan läpihitsattuja liitoksia ferriittisissä teräksissä. Hyväksymisrajat vastaavat standardin ISO 5817:2014 hitsiluokkia B ja C. Standardin ISO 5817:2014 hitsiluokkaa D vastaavaa hyväksymisrajaa ei ole tässä asiakirjassa, koska sen hitsiluokan hitseille ei ultraäänitarkastusta suositella.
Hyväksymisrajat ovat sovellettavissa tarkastuksiin, jotka tehdään standardin ISO 17640 mukaisesti.
Tämä asiakirja soveltuu läpihitsattujen ferriittisten terästen hitsien tarkastamiseen aineenpaksuudella 8...100 mm. Sitä voidaan soveltaa myös muihin hitseihin, materiaaleihin sekä aineenpaksuuksiin edellyttäen, että tarkastuksessa otetaan riittävästi huomioon kohteen muoto ja akustiset ominaisuudet ja että tarkastuksen herkkyys on riittävä tämän asiakirjan soveltamiseksi. Luotaimien nimellistaajuus on tämän asiakirjan mukaan 2...5 MHz, ellei vaimeneminen tai tarve korkeaan erotuskykyyn muuta vaadi. Hyväksymisrajojen käyttöä näiden taajuuksien ulkopuolella on harkittava tarkkaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 17635:2016 Non-destructive testing of welds -- General rules for metallic materials
ISO 17640:2017 Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Techniques, testing levels, and assessment
ISO 23279:2017 Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Characterization of discontinuities in welds
Vahvistuspäivä
02.03.2018
Julkaisupäivä
22.05.2018
Painos
2
Sivumäärä
43
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin