Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 10675-2:2017

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Radiografisen kuvauksen hyväksymisrajat. Osa 2: Alumiini ja alumiiniseokset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään hyväksymisrajat alumiinin ja sen seosten päittäishitsien hitsausvirheille, kun hitsejä tarkastetaan radiografisella kuvauksella. Sovittaessa hyväksymisrajoja voidaan soveltaa myös muille hitsilajeille tai materiaaleille.Hyväksymisrajat voidaan kytkeä hitsausstandardeihin, sovellutusstandardeihin, spesifikaatioihin tai määräyksiin. Tämä asiakirja edellyttää, että radiografinen kuvaus on suoritettu standardin ISO 17636-1 (RT-F, filmi) tai ISO 17636-2 (RT-S, radioskopia/RT-D, digitaalinen detektori) mukaisesti.Kun arvioidaan, täyttääkö hitsi hitsiluokan asettamat vaatimukset, verrataan standardeissa sallittujen hitsausvirheiden kokoja hitsistä otetun radiografisen kuvan hitsausvirheisiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10042:2005 Welding -- Arc-welded joints in aluminium and its alloys -- Quality levels for imperfections
ISO 17636-1:2013 Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
ISO 17636-2:2013 Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
Vahvistuspäivä
24.11.2017
Julkaisupäivä
26.06.2018
Painos
2
Sivumäärä
29
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin