Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 19285:2017

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Vaiheistettu ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään hyväksymisrajat läpihitsattujen ferriittisten terästen hitsien vaiheistettuun ultraäänitarkastukseen aineenpaksuudella vähintään 6 mm. Hyväksymisrajat vastaavat standardin ISO 5817 hitsiluokkia.
Hyväksymisrajat ovat sovellettavissa standardin ISO 13588 mukaisesti luokiteltujen virheiden arviointiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 11666:2010 Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Acceptance levels
ISO 13588:2012 Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Use of automated phased array technology
ISO 15626:2011 Non-destructive testing of welds -- Time-of-flight diffraction technique (TOFD) -- Acceptance levels
Vahvistuspäivä
22.09.2017
Julkaisupäivä
11.09.2018
Painos
1
Sivumäärä
53
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin