Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään yleiset vaatimukset, jotka koskevat laboratorioiden pätevää, puolueetonta ja yhdenmukaista toimintaa.
Tämä asiakirja soveltuu kaikille laboratoriotoimintaa suorittaville organisaatioille niiden henkilöstön määrästä riippumatta.
Laboratorion asiakkaat, viranomaiset, vertaisarviointia käyttävät organisaatiot ja ohjelmat, akkreditointielimet ja muut tahot voivat käyttää standardia varmistaessaan tai todetessaan laboratorioiden pätevyyden.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles
ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM)
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
29.12.2017
Julkaisupäivä
27.11.2018
Painos
3
Sivumäärä
69
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
SFS-EN ISO/IEC 17025 (2005) on voimassa standardin uudistetun painoksen rinnalla 36 kk:n siirtymäajan ajan CENin myöntämään kumoamispäivään (joulukuu 2020) saakka.

Takaisin