Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 15614-1:2017 + A1:2019

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritetään miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä menetelmäkokeella.
Tämä asiakirja pätee tuotanto-, korjaus- ja täyttöhitsaukseen.
Tässä asiakirjassa määritellään menetelmäkokeen suoritusolosuhteet ja pätevyysalue kaikille käytännön hitsaustöille tämän asiakirjan rajoissa.
Menetelmäkokeen päätarkoituksena on osoittaa, että valmistusta varten ehdotettu liitosprosessi kykenee tuottamaan liitokset, joilla on tarkoitetun käyttökohteen vaatimat mekaaniset ominaisuudet.
Menetelmäkokeita on kaksi tasoa, millä mahdollistetaan menetelmäkokeiden soveltaminen laajalle hitsaavan valmistuksen alueelle. Ne on nimetty tasoiksi 1 ja 2. Tason 2 testauslaajuus on suurempi ja pätevyysalue rajoitetumpi kuin tason 1.
Tason 2 menetelmäkokeet kattavat automaattisesti tason 1 vaatimukset, mutta ei toisin päin.
Jos sopimuksessa tai tuotestandardissa ei määritetä tasoa, kaikki tason 2 vaatimukset pätevät.
Tämä asiakirja koskee terästen kaari- ja kaasuhitsausta sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsausta.
Seuraavat standardin ISO 4063 mukaiset prosessit kattavat kaari- ja kaasuhitsauksen:
111 – puikkohitsaus
114 – täytelankahitsaus ilman suojakaasua
12 – jauhekaarihitsaus
13 – metallikaasukaarihitsaus
14 – kaasukaarihitsaus sulamattomalla elektrodilla
15 – plasmahitsaus
311 – happi-asetyleenihitsaus.
Tämän asiakirjan periaatteita voidaan soveltaa myös muille sulahitsausprosesseille.
HUOM. Aiemmin käytetty prosessitunnus ei vaadi uutta tämän asiakirjan mukaista hyväksymiskoetta.
Tämän dokumentin aiempien painosten mukaan tehtyjä menetelmäkokeita voidaan käyttää mihin tahansa sovellutukseen, johon nykypainos soveltuu. Tässä tapauksessa edellisten painosten pätevyysalueet pysyvät voimassa.
On myös mahdollista luoda tämän painoksen mukainen uusi menetelmäkoepöytäkirjan (WPQR) pätevyysalue, joka perustuu olemassa olevaan ja hyväksyttyyn WPQR:ään, mikäli tämän asiakirjan testausvaatimusten tekninen tarkoitus on täytetty. Mikäli tarvitaan lisätestauksia, jotta hyväksyntä olisi teknisesti yhdenmukainen, suoritetaan vain lisätestit koekappaleelle.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2014/68/EU
2014/29/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
30.08.2019
Julkaisupäivä
29.10.2019
Painos
1
Sivumäärä
86
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin