Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 15609-1:2019

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hitsausohjeet. Osa 1: Kaarihitsaus

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään kaarihitsausprosessien hitsausohjeen sisältöä koskevat vaatimukset.
Standardisarjan ISO 15609 yksityiskohdat on esitetty standardissa ISO 15607. Tässä asiakirjassa esitetyt muuttujat vaikuttavat hitsausliitoksen laatuun.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
25901-3 Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 3: Welding processes
ISO 14175:2008 Welding consumables -- Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes
ISO 15607:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- General rules
Vahvistuspäivä
11.10.2019
Julkaisupäivä
29.10.2019
Painos
2
Sivumäärä
25
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin