Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14067:2018

Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään hiilijalanjäljen laskemista ja raportointia koskevat periaatteet ja vaatimukset sekä sitä koskeva ohjeistus tavalla, joka on johdonmukainen elinkaariarviointia (LCA) koskevien kansainvälisten standardien (ISO 14040 ja ISO 14044) kanssa.
Tässä asiakirjassa määritellään myös osittaisen hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset sekä asiaa koskeva ohjeistus.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa hiilijalanjälkiselvityksiin, joiden tulosten pohjalta valitaan eri sovellustapoja (ks. kohta 4).
Tässä asiakirjassa käsitellään vain yhtä vaikutusluokkaa eli ilmastonmuutosta. Päästöjen kompensointi ja tuotteen hiilijalanjälkeä tai osittaista hiilijalanjälkeä koskeva viestintä eivät kuulu tämän asiakirjan soveltamisalaan.
Tässä asiakirjassa ei arvioida tuotteen elinkaaren aikaisia muita mahdollisia sosiaalisia tai taloudellisia näkökulmia tai vaikutuksia tai muita ympäristötekijöitä ja niihin liittyviä vaikutuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
ISO/TS 14027:2017 Environmental labels and declarations -- Development of product category rules
ISO/TS 14071:2014 Environmental management -- Life cycle assessment -- Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
Vahvistuspäivä
05.10.2018
Julkaisupäivä
26.11.2019
Painos
1
Sivumäärä
110
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin