Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 15607:2019

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Yleisohjeet

Soveltamisala
Tämä asiakirja on osa standardisarjaa, joka käsittelee hitsausohjeita ja niiden hyväksymistä. Liitteessä A esitetään yksityiskohtia tästä standardisarjasta, liitteessä B annetaan taulukko näiden standardien käytöstä ja liitteessä C annetaan kulkukaavio hitsausohjeen (WPS) laatimiselle ja hyväksymiselle.
Tässä asiakirjassa esitetään yleiset säännöt metallisten materiaalien hitsausohjeen sisällölle ja hyväksynnälle. Asiakirja sisältää tiettyjen sovellutusten yksityiskohdissa viittauksia useisiin muihin standardeihin.
Tämä asiakirja soveltuu käsinhitsaukselle, osittain ja täysin mekanisoidulle hitsaukselle sekä automatisoidulle hitsaukselle.
Hitsausohjeet voidaan hyväksyä yhdellä tai useammalla hyväksymispöytäkirjalla (WPQR). Tuotestandardeissa vaaditaan usein tietyn hyväksymistavan käyttö.
Oletuksena on, että tuotannossa hitsausohjeita käyttävät pätevät hitsaajat, jotka on pätevöitetty standardin ISO 9606 asianomaisen osan mukaan tai pätevillä hitsausoperaattoreilla, jotka on pätevöitetty standardin ISO 14732 mukaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
25901-3 Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 3: Welding processes
ISO 15609-1:2019 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 1: Arc welding
ISO 15609-2:2019 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 2: Gas welding
Vahvistuspäivä
01.11.2019
Julkaisupäivä
26.11.2019
Painos
2
Sivumäärä
31
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin