Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 21469:en

Safety of machinery. Lubricants with incidental product contact. Hygiene requirements (ISO 21469:2006)

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritetään koostumusta, valmistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat vaatimukset voiteluaineille, jotka voivat valmistuksen ja käsittelyn aikana joutua satunnaisesti kosketuksiin (esim. koneiden lämmönsiirron,
kuormien siirtämisen, voitelun tai korroosioneston välityksellä) elintarviketeollisuudessa, kosmetiikkatuotteiden valmistuksessa, lääketeollisuudessa, tupakkateollisuudessa ja eläinten ruokien valmistuksessa käytettävien tuotteiden tai pakkausten kanssa.
Tähän standardiin sisältyvät rekisteröintiä koskevat kriteerit, joita voidaan käyttää arvioitaessa miten satunnaisesti tuotteeseen kosketuksissa olevat voiteluaineet täyttävät tämän standardin vaatimukset (ks. liite B). Standardia ei sovelleta tuotteen lisäaineisiin tai tuotteeseen suorassa kosketuksessa oleviin aineisiin (ks. liite A), vaan rajoittuu käsittelemään hygieniaa käsittelemättä työterveyteen tai työturvallisuuteen liittyviä asioita. Työterveyden ja työturvallisuuden huomioon ottamista yhdessä hygienian kanssa pidetään kuitenkin välttämättömänä silloin, kun nämä asiat liittyvät käsiteltävään prosessiin, jotta voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joissa molempien tarpeet otetaan huomioon.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 12100-1:2003 Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- Part 1: Basic terminology, methodology
ISO 6743-10:1989 Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 10: Family Y (Miscellaneous)
ISO 6743-11:1990 Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 11: Family P (Pneumatic tools)
Vahvistuspäivä
16.05.2006
Julkaisupäivä
05.10.2012
Painos
1
Sivumäärä
10
Julkaisun kieli
englanti

Takaisin