Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 2409

Maalit ja lakat. Hilaristikkokoe

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään koemenetelmä maalipinnoitteiden irtoamiskestävyyden arvioimiseen, kun pinnoitteeseen viilletään alustaan saakka tunkeutuva suorakulmainen ristikko. Tällä kokemusperäisellä menetelmällä määritettävä ominaisuus riippuu mm. pinnoitteen tartunnasta joko lähinnä olevaan kalvoon tai alustaan. Menetelmän ei kuitenkaan katsota olevan tartunnan määritysmenetelmä.
Jos tartunnan määrittämistä tarvitaan, voidaan käyttää standardissa ISO 4624 [1] esitettyä menetelmää.
HUOM. 1 Vaikka menetelmä on ensisijaisesti tarkoitettu laboratoriokäyttöön, se soveltuu myös kenttäkäyttöön.
Esitettyä menetelmää voidaan soveltaa joko hyväksytty–hylätty-testinä tai sopivissa olosuhteissa kuusiasteisena luokittelutestinä. Kun menetelmää sovelletaan käsittely-yhdistelmään, voidaan arvioida yksittäisten kalvojen keskinäistä irtoamiskestävyyttä.
Testi voidaan tehdä viimeistellyille lopputuotteille tai erityisesti testausta varten valmistetuille koekappaleille.
Vaikka menetelmä on sovellettavissa kovilla (esim. metalli) ja pehmeillä (esim. puu ja rappaus) alustoilla oleville maaleille, erilaiset alustat vaativat erilaisen koemenetelmän (ks. kohta 6).
Menetelmä ei sovellu pinnoitteille, joiden kokonaispaksuus on suurempi kuin 250 µm, tai kohokuvioiduille pinnoille.
HUOM. 2 Sovellettaessa menetelmää pinnoitteille, joista syntyy karkea kuviollinen pinta, saadaan tuloksia, joissa on liian paljon hajontaa (ks. myös ISO 16276-2 [2]).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 09 172841.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13076:2012 Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings
ISO 1513:2010 Paints and varnishes -- Examination and preparation of test samples
ISO 1514:2004 Paints and varnishes -- Standard panels for testing
Vahvistuspäivä
06.05.2013
Julkaisupäivä
15.05.2015
Painos
3
Sivumäärä
37
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin