Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 23278

Hitsien magneettijauhetarkastus. Hyväksymisrajat

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään hyväksymisrajat ferromagneettisten terästen hitseissä esiintyville näyttämille, kun hitsejä tarkastetaan magneettijauhetarkastuksella.
Hyväksymisrajat on ensi sijassa tarkoitettu käytettäväksi valmistuksen aikana tapahtuvaan tarkastukseen.
HUOM. Tarvittaessa niitä voidaan käyttää myös määräaikaistarkastukseen.
Tämän kansainvälisen standardin hyväksymisrajat perustuvat erotuskykyyn, joka on odotettavissa, kun käytetään standardissa ISO 17638 esitettyjä tekniikoita ja liitteessä A suositeltuja parametreja. Hyväksymisrajat voidaan kytkeä hitsausstandardeihin, sovellusstandardeihin, ohjeisiin tai määräyksiin. Tällainen kytkentä esitetään standardissa ISO 17635, jossa hyväksymisrajastandardi on kytketty hitsiluokkastandardiin ISO 5817.
Tässä kansainvälisessä standardissa ei käsitellä näyttämäryhmien hyväksymisrajoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/TS 18173:2005 Non-destructive testing -- General terms and definitions
Vahvistuspäivä
27.04.2015
Julkaisupäivä
02.10.2015
Painos
2
Sivumäärä
16
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin