Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 20957-1:2013

Kuntolaitteet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
Standardin ISO 20957 tässä osassa esitetään kuntolaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät, ellei tämän kansainvälisen standardin muissa osissa ole toisin määritelty. Standardin ISO 20957 tämä osa kattaa myös ympäristöä koskevat näkökohdat.
Standardissa esitetään myös luokittelujärjestelmä (ks. kohta 4).
Standardin ISO 20957 tätä osaa sovelletaan kaikkiin kohdassa 3.1 määriteltyihin kuntolaitteisiin. Tähän sisältyvät laitteet, joita käytetään eri organisaatioiden – kuten urheiluseurojen, koulutuslaitosten, hotellien, urheiluhallien, kerhojen, kuntoutuslaitosten ja studioiden (luokat S ja I) – kuntoilupaikoissa, joissa sisäänpääsystä ja valvonnasta vastaa omistaja (henkilö, jolla on oikeudellinen vastuu), kotikäyttöön tarkoitetut laitteet (luokka H) ja muuntyyppiset laitteet, joihin kuuluvat myös kohdassa 3.1 määritellyt moottorikäyttöiset laitteet.
Standardin ISO 20957 laitekohtaisten osien vaatimukset menevät tämän yleisen standardin vastaavien vaatimusten ohi.
Jos kuntolaite on tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaille lapsille, siihen sovelletaan muita standardeja, paitsi jos kuntolaitetta käytetään koulun liikuntatunneilla tai muissa lapsille tarkoitetuissa pedagogisissa tarkoituksissa pätevän aikuisen valvonnan ja ohjauksen alaisena.
Standardin ISO 20957 tätä osaa ei sovelleta ulkona ilman valvontaa käytettäviin kuntolaitteisiin, esim. julkisen liikuntapaikan kuntolaitteisiin.
HUOM. 1 Jos käyttäjällä on erityistarpeita (kuntoutus, toimintarajoite), on olennaisen tärkeää, että omistaja (henkilö, jolla on oikeudellinen vastuu) arvioi riskit määrittääkseen turvallisen käytön rajat ja varmistaa tarvittaessa, että koulutettua henkilökuntaa on paikalla valvomassa harjoittelua.
HUOM. 2 Jos kuntolaite on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollossa, on standardin ISO 20957 tämän osan vaatimusten lisäksi syytä kiinnittää huomiota vaatimuksiin, jotka esitetään jäsenmaiden lainsäädäntöön liittyvässä neuvoston direktiivissä 93/42/EEC (14. kesäkuuta 1993) lääkinnällisistä laitteista.
HUOM. 3 Jos kuntolaite on tarkoitettu lasten käytettäväksi, on standardin ISO 20957 tämän osan vaatimusten lisäksi syytä kiinnittää huomiota vaatimuksiin, jotka esitetään jäsenmaiden lainsäädäntöön liittyvässä neuvoston direktiivissä 2009/48/EY (18.6.2009) lelujen turvallisuudesta.
HUOM. 4 Jos kuntolaite on suunniteltu toimintarajoitteisten henkilöiden käyttöön, on syytä kiinnittää huomiota asianmukaisiin kansallisiin ohjeisiin.
HUOM. 5 Paloherkkyyden arvioinnissa on syytä ottaa huomioon kansalliset palomääräykset.
HUOM. 6 Jos kuntolaite sisältää ympäristön kannalta kriittisiä ainesosia, on syytä kiinnittää huomiota kansallisiin määräyksiin, esim. eurooppalaisiin direktiiveihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2001/95/EC Tuoteturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
28.10.2013
Julkaisupäivä
28.06.2016
Painos
1
Sivumäärä
40
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin