Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään vaatimukset, jotka koskevat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista organisaation toimintaympäristössä. Tämä kansainvälinen standardi sisältää myös organisaation tarpeisiin mukautettua tietoturvariskien arviointia ja käsittelyä koskevat vaatimukset. Tässä kansainvälisessä standardissa esitetyt vaatimukset ovat yleisluonteisia ja tarkoitus on, että ne soveltuvat kaikille organisaatioille niiden tyypistä, koosta tai luonteesta riippumatta. Jos organisaatio ilmoittaa noudattavansa tämän kansainvälisen standardin vaatimuksia, ei mitään kohdissa 4–10 esitetyistä vaatimuksista voida rajata tarkastelun ulkopuolelle.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 27000:2016 Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary
Vahvistuspäivä
03.03.2017
Julkaisupäivä
16.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin