Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 22825:2017

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Austeniittisten ja nikkelipohjaisten hitsien tarkastus

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee noudatettavan käytännön, kun laaditaan ohjeita seuraavien hitsien tarkastamiseen:
— hitsit ruostumattomissa teräksissä
— hitsit nikkelipohjaisissa seoksissa
— hitsit duplex-teräksissä
— hitsit eripariliitoksissa
— austeniittiset hitsit.
Tarkastuksen tarkoitus voi olla hyvinkin erilainen, esimerkiksi:
— hyväksymisrajan soveltaminen (valmistus)
— tietyn virheen etsiminen määräaikaistarkastuksissa.
Tämä asiakirja ei sisällä hyväksymisrajoja, mutta niitä voidaan soveltaa ennalta annettujen tietojen (ks. kohta 4.1) puitteissa.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa sekä käsin tarkastukseen että mekanisoituun tarkastukseen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 17635:2016 Non-destructive testing of welds -- General rules for metallic materials
ISO 5577:2017 Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- Vocabulary
ISO 7963:2006 Non-destructive testing -- Ultrasonic testing --- Specification for calibration block No. 2
Vahvistuspäivä
17.11.2017
Julkaisupäivä
26.06.2018
Painos
3
Sivumäärä
57
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin