Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 20700:2018

Johdon konsultointipalveluja koskevat ohjeet

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeistusta johdon konsultointipalvelujen tehokkaaseen toteuttamiseen.
HUOM. Liitteessä A on lisätietoa ISOn standardeista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
14.09.2018
Julkaisupäivä
25.09.2018
Painos
1
Sivumäärä
65
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin