Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 22000:2018

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Elintarvikeketjuun kuuluvia organisaatioita koskevat vaatimukset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla suoraan tai epäsuorasti elintarvikeketjuun kuuluva organisaatio voi
a) suunnitella ja toteuttaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sekä ylläpitää ja päivittää sitä tarkoituksenaan tarjota tuotteita ja palveluita, jotka käyttötarkoituksensa mukaisesti ovat turvallisia
b) antaa näyttöä soveltuvien lakisääteisten elintarviketurvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisuudesta
c) arvioida yhteisesti sovittuja asiakkaan elintarviketurvallisuusvaatimuksia ja osoittaa vaatimustenmukaisuuden suhteessa niihin
d) viestiä vaikuttavasti elintarviketurvallisuusseikoista elintarvikeketjuun kuuluville sidosryhmille
e) varmistaa, että organisaatio toimii ilmoitetun elintarviketurvallisuuspolitiikkansa mukaisesti
f) osoittaa vaatimustenmukaisuuden asiaankuuluville sidosryhmille
g) hakea elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmänsä sertifiointia ulkopuoliselta organisaatiolta tai tehdä itsearvioinnin tai antaa oman vakuutuksen vaatimuksenmukaisuudestaan tämän asiakirjan suhteen.
Kaikki tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset ovat yleisiä, ja ne on tarkoitettu soveltuviksi kaikille elintarvikeketjuun kuuluville organisaatioille niiden koosta ja monimutkaisuudesta riippumatta. Suoraan elintarvikeketjuun kuuluviin organisaatioihin sisältyvät muiden muassa rehuntuottajat, eläimille tarkoitetun ruoan tuottajat, luonnonvaraisten kasvien kerääjät ja metsästäjät, maanviljelijät, valmistusaineiden tuottajat, elintarvikejalostajat, jälleenmyyjät ja ruokapalveluja tarjoavat organisaatiot, ateriapalvelut, puhtaanapito- ja desinfiointipalvelut, kuljetus-, varastointi- ja jakelupalvelut sekä laitteistojen, siivous- ja desinfiointiaineiden, pakkausmateriaalien ja muiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien toimittajat.
Tässä asiakirjassa annetaan esimerkiksi pienelle tai vähemmän kehittyneelle organisaatiolle (kuten pienelle maatilalle, pienelle pakkaaja-jakelijalle, pienelle jälleenmyynti- tai ruokapalvelupisteelle) mahdollisuus hyödyntää ulkoisesti laadittuja osia elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmässään.
Tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset voidaan täyttää sisäisillä tai ulkoisilla resursseilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
20.07.2018
Julkaisupäivä
02.04.2019
Painos
2
Sivumäärä
92
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin