Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 22397:2018

Yhteiskunnan turvallisuus. Yhteistyösopimusten solmimista koskevaa ohjeistusta

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa annetaan ohjeita organisaatioiden välisten yhteistyösopimusten solmimiseen. Näiden sopimusten avulla on tarkoitus hallita organisaatioiden välisiä suhteita yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavien tapahtumien osalta. Standardi sisältää sopimuksia koskevat periaatteet ja siinä kuvataan sopimuksen suunnittelun, laatimisen, toteuttamisen ja katselmoinnin prosessi.
Tämä kansainvälinen standardi soveltuu kaikille organisaatioille niiden tyypistä, koosta ja toimintojen luonteesta riippumatta, oli sitten kyseessä yksityinen, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 22300:2018 Security and resilience -- Vocabulary
ISO 31000:2009 Risk management -- Principles and guidelines
Vahvistuspäivä
05.10.2018
Julkaisupäivä
13.08.2019
Painos
1
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin