Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 22315:2018

Yhteiskunnan turvallisuus. Joukkoevakuoinnit. Suunnittelua koskevaa ohjeistusta

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään joukkoevakuoinnin suunnittelua koskevia ohjeita koskien laatimista, toteuttamista, seuraamista, arviointia, katselmointia ja valmiuden parantamista. Siinä esitetään malli kullekin joukkoevakuoinnin suunnitteluun kuuluvalle toiminnolle kaikille tunnistetuille vaaroille. Siitä on organisaatioille apua näyttöön perustuvien ja vaikuttavuuden suhteen arvioitavissa olevien suunnitelmien kehittämisessä.
Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu sellaisten organisaatioiden käyttöön, jotka ovat vastuussa tai osallistuvat joukkoevakuoinnin suunnitteluun osittain tai kokonaisuudessaan. Se soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille, jotka osallistuvat joukkoevakuoinnin suunnitteluun, kuten paikalliset, alueelliset tai kansalliset hallintoviranomaiset, lainsäätäjät, kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt, yritykset sekä julkiset ja yhteiskunnalliset ryhmät.
Tämä kansainvälinen standardi kattaa joukkoevakuoinnin suunnittelun siten, että todellisen evakuoinnin aikana suoritettavat vasteet ovat vaikuttavampia. Siitä on apua organisaatioille niiden ihmishenkien pelastamista ja kärsimyksen vähentämistä koskevien velvoitteiden täyttämisessä.
Tämä kansainvälinen standardi ei kata evakuoinnin jälkeisiä vaikutuksille altistuneen alueen vakauttamiseen, omaisuuden suojaamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä toimintoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 22300:2018 Security and resilience -- Vocabulary
ISO 22320:2011 Societal security -- Emergency management -- Requirements for incident response
ISO 22322:2015 Societal security -- Emergency management -- Guidelines for public warning
Vahvistuspäivä
05.10.2018
Julkaisupäivä
20.08.2019
Painos
1
Sivumäärä
62
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin