Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 20607:2019

Koneturvallisuus. Käyttöohjeet. Yleiset laadintaperiaatteet

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään koneen valmistajaa koskevat koneen käyttöohjekäsikirjassa olevien turvallisuuteen liittyvien kohtien laadintaan liittyvät vaatimukset.
Tämä asiakirja:
— antaa yksityiskohtaisempia määrittelyitä standardin ISO 12100:2010 kohdan 6.4.5 käyttöä koskevien tietojen yleisiin vaatimuksiin, ja
— käsittelee turvallisuuteen liittyvän sisällön osalta käyttöohjekäsikirjan rakennetta ja esitystapaa, ottamalla huomioon koneen elinkaaren kaikki vaiheet.
HUOM. 1 Koneen riskien pienentämisen strategia esitetään standardin ISO 12100:2010 kohdassa 6 ja siihen sisältyy luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet, suojaustekniset toimenpiteet ja täydentävät riskin pienentämisen toimenpiteet sekä käyttöä koskevat tiedot.
HUOM. 2 Liitteessä A on standardin ISO 12100:2010 kohdan 6.4 ja tämän asiakirjan välinen vastaavuustaulukko.
HUOM. 3 Yleisiä käyttöohjeiden suunnittelua ja laadintaa koskevia tietoja annetaan standardissa IEC/IEEE 82079-1.
Tässä asiakirjassa esitetään periaatteita, jotka ovat tarpeellisia jäännösriskeistä tiedottamisessa.
Tämä asiakirja ei käsittele melua ja värähtelyä koskevien päästöarvojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia.
Tämä standardi ei koske koneita, jotka on valmistettu ennen tämän standardin julkaisupäivämäärää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk assessment and risk reduction
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
19.07.2019
Julkaisupäivä
17.09.2019
Painos
1
Sivumäärä
61
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin