Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 22301:2019

Turvallisuus ja kriisinkestävyys. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa käsittelevässä asiakirjassa määritellään vaatimukset, jotka koskevat hallintajärjestelmän toteuttamista, ylläpitämistä ja parantamista, kun hallintajärjestelmän tarkoitus on häiriöiltä suojautuminen, niiden esiintymisen todennäköisyyden pienentäminen, niihin varautuminen ja reagoiminen sekä niistä palautuminen.
Tässä asiakirjassa määritellyt vaatimukset ovat yleisiä, ja ne on tarkoitettu soveltuviksi kaikille organisaatioille tai niiden osille organisaation tyypistä, koosta ja luonteesta riippumatta. Näiden vaatimusten käyttölaajuus riippuu organisaation toimintaympäristöstä ja monimutkaisuudesta.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikentyyppisiin ja -kokoisiin organisaatioihin,
a) jotka toteuttavat, ylläpitävät ja parantavat liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmää
b) jotka pyrkivät varmistamaan noudattavansa liiketoiminnan jatkuvuuden toimintaperiaatteita
c) joiden on kyettävä jatkamaan tuotteiden ja palvelujen toimittamista hyväksytyllä ja ennalta määritellyllä kapasiteetilla häiriön aikana
d) jotka pyrkivät parantamaan kriisinkestävyyttään liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän vaikuttavalla soveltamisella.
Tätä asiakirjaa voidaan käyttää, kun arvioidaan organisaation kykyä täyttää omat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat tarpeensa ja velvoitteensa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 22300:2018 Security and resilience -- Vocabulary
Vahvistuspäivä
15.11.2019
Julkaisupäivä
24.03.2020
Painos
2
Sivumäärä
58
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin