Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO/IEC 27000:2020

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Yleiskuvaus ja sanasto

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien yleiskuvaus. Siinä esitetään myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardisarjassa käytettävät yhteiset termit ja niiden määritelmät. Tätä asiakirjaa voivat soveltaa kaikentyyppiset ja -kokoiset organisaatiot (esim. kaupalliset yritykset, valtion virastot, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot).
Tässä asiakirjassa esitetyt termit ja määritelmät
— kattavat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardisarjassa yleisesti käytetyt termit ja määritelmät
— eivät sisällä kaikkia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardisarjassa käytettäviä termejä ja määritelmiä
— eivät rajoita mahdollisuutta määritellä uusia standardikohtaisia termejä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardisarjassa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.02.2020
Julkaisupäivä
11.08.2020
Painos
2
Sivumäärä
64
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin