Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4628-1:2016

Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyppien esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osa 1: Yleistä ja merkintäjärjestelmä

Soveltamisala
Tämä osa standardia ISO 4628 määrittelee järjestelmän virheiden määrän ja koon sekä muutosten voimakkuuden merkitsemiseen ja esittää pääpiirteissään standardissa ISO 4628 käytetyn järjestelmän yleiset periaatteet. Tämä järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti vanhentumisesta ja säärasituksesta aiheutuviin virheisiin sekä yhtenäisiin muutoksiin esimerkiksi kellastuminen.
Standardin ISO 4628 muissa osissa esitetään kuvastandardeja tai muita tapoja määrätyn tyyppisten virheiden arviointiin. Perustana on käytetty, niin pitkälle kuin mahdollista, jo olemassa olevia arviointimenetelmiä.
Tätä osaa standardia ISO 4628 voidaan käyttää myös sellaisten virheiden arviointiin, joita ei käsitellä standardin ISO 4628 muissa osissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 040 820 4888.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13076:2012 Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
02.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
17
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin