Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4628-10:2016

Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyppien esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osa 10: Lankamaisen (filiform) korroosion arviointi

Soveltamisala
Standardin ISO 4628 tämä osa määrittelee menetelmän viilletystä merkistä alkavan lankamaisen (filiform) korroosion arvioimiseen. Menetelmässä mitataan pisimmän langan pituus L ja useimmin esiintyvä langan pituus M.
Standardin ISO 4628 tämän osan liitteessä A annetut esimerkkikuvat edustavat eri luokituksia pisimmän langan pituudelle L ja useimmin esiintyvälle langan pituudelle M. Testipaneelien vertaaminen liitteessä A annettuihin 12 kuvaan ei korvaa pakollista numeerista arviointia (menetelmä 1 tai 2).
Standardin ISO 4628 Osa 1 määrittelee järjestelmän pinnoitteissa esiintyvien virheiden määrän ja koon sekä muutosten voimakkuuden merkitsemiseen ja esittää pääpiirteissään järjestelmän yleiset periaatteet. Tämä järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti vanhentumisesta ja säärasituksesta aiheutuviin virheisiin sekä yhtenäisiin muutoksiin kuten värinmuutokset, esimerkiksi kellastuminen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 040 820 4888.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13076:2012 Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
02.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
21
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin