Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4628-7:2016

Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyppien esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osa 7: Liituamisasteen arviointi samettimenetelmällä

Soveltamisala
Standardin ISO 4628 tämä osa määrittelee menetelmän liituamisasteen luokittelun valkoisilla tai värillisillä ulkokäyttöön tarkoitetuilla pinnoitteilla ja pinnoiteyhdistelmillä karkeilla pinnoilla (eli pinnoilla, joiden karkeus on suurempi kuin segmentti 4 vertailukappaleessa G standardin ISO 8503‑1 mukaisesti).
Määriteltyä testausmenetelmää voidaan käyttää myös sileillä pinnoilla olevien pinnoitteiden ja pinnoiteyhdistelmien liituamisasteen arvioimiseen, mutta tähän tarkoitukseen on standardissa ISO 4628‑6 määritelty menetelmä suositeltavampi.
Testausmenetelmä on sovellettavissa pinnoitteille ja pinnoiteyhdistelmille kiviaineisalustoilla, kuten kuitusementti, tiili, betoni ja rappaukset, riippumatta pinnan struktuurista. Tätä menetelmää pystyvät kokeneet käyttäjät käyttämään tehokkaasti ja sitä suositellaan sekä laboratorio- että kenttäkäyttöön.
HUOM. 1 Kun viittaus tähän menetelmään sisältyy erittelyyn, on asianosaisten kesken sovittava testausolosuhteista (ts. säärasitusmenetelmä ja alusta).
HUOM. 2 Standardin ISO 4628 tässä osassa kuvattu menetelmä on suhteellinen luokitusmenetelmä eikä siksi sovellu käytettäväksi osapuolten välisissä sopimuksissa. Katso kuitenkin huomautus taulukossa 1.
HUOM. 3 Standardin ISO 4628 Osa 1 määrittelee järjestelmän pinnoitteissa esiintyvien virheiden määrän ja koon sekä muutosten voimakkuuden merkitsemiseen ja esittää pääpiirteissään järjestelmän yleiset periaatteet.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 040 820 4888.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13076:2012 Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
02.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
18
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin