Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4628-3:2016

Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyppien esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osa 3: Ruostumisasteen arviointi

Soveltamisala
Tämä osa standardia ISO 4628 määrittelee menetelmän, jolla arvioidaan pinnoitteiden ruostumisaste kuvastandardeihin vertaamalla.
Standardin ISO 4628 tämän osan kuvastandardeissa esitetään eriasteisia vaurioituneita pinnoitettuja teräspintoja, joissa esiintyy sekä ruostumista pinnoitteen läpi että näkyvää alusruostumista.
HUOM. 1 Kuvastandardit on valittu julkaisusta ”European rust scale”, jonka on julkaissut European Confederation of Paint, Printing Ink and Artists' Colours Manufacturers' Associations (CEPE), Bryssel. ISO- ja ”European rust scale” luokituksen välinen vastaavuus on esitetty liitteen B taulukossa B.1.
HUOM. 2 ISO-asteikon ja standardissa ASTM D 610 esitetyn luokitusjärjestelmän välinen vastaavuus on esitetty liitteen B taulukossa B.2.
HUOM. 3 Ruosteen muodostuminen pinnoittamattomalla teräksellä on merkitty standardin ISO 8501‑1 (ruostumisasteet A, B, C ja D) mukaisesti.
Standardin ISO 4628 Osa 1 määrittelee järjestelmän pinnoitteissa esiintyvien virheiden määrän ja koon sekä muutosten voimakkuuden merkitsemiseen ja esittää pääpiirteissään järjestelmän yleiset periaatteet. Tämä järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti vanhentumisesta ja säärasituksesta aiheutuviin virheisiin sekä yhtenäisiin muutoksiin kuten värinmuutokset, esimerkiksi kellastuminen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 040 820 4888.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13076:2012 Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings
ISO 4628-1:2016 Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 1: General introduction and designation system
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
02.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
37
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin