Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4624:2016

Maalit ja lakat. Tarttuvuuden arviointi vetokokeella

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritetään kolme menetelmää (ts. yksi tai kaksi vetokappaletta maalatulla levyllä ja kaksi vetokappaletta, joista toinen on kuten maalattu pinta) maalien, lakkojen tai vastaavien tuotteiden yksi- tai monikerrosyhdistelmien tartunnan määrittämiseksi suorittamalla tartuntavetokoe.
Näiden koemenetelmien on todettu olevan hyödyksi, kun verrataan eri pinnoitteiden tartuntaominaisuuksia. Se on erittäin käyttökelpoinen, koska sillä saadaan suhteellisia lukemia, kun kyseessä on sarja pinnoitettuja levyjä, joilla tartunnassa on merkittäviä eroja.
Testiä voidaan soveltaa useille alustatyypeille. Erilaisia menettelyjä esitetään riippuen siitä, onko alusta muokkautuva, esim. ohutta metallia, muovia ja puuta, tai jäykkä, esim. paksut betoni- ja metallilevyt. Alustan vääntymisen välttämiseksi vetolujuuskokeessa, on tavallista käyttää sandwich-rakennetta. Esimerkiksi erikoistarkoituksia varten pinnoite voidaan levittää suoraan vetokappaleen vastinpintaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 09 172841.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 1513:2010 Paints and varnishes -- Examination and preparation of test samples
ISO 1514:2004 Paints and varnishes -- Standard panels for testing
ISO 15528:2013 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes -- Sampling
Vahvistuspäivä
15.04.2016
Julkaisupäivä
02.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
30
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin