Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4957:2018

Työkaluteräkset

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee vaatimukset seuraaville muokatuille työkaluteräslajeille:
a) seostamattomat kylmätyöteräkset
b) seostetut kylmätyöteräkset
c) seostetut kuumatyöteräkset
d) pikateräkset.
Ellei toisin esitetä, tämä asiakirja koskee kaikkia kuumavalssattuja, taottuja, kylmävedettyjä, kylmävalssattuja tai pulverimetallurgisesti valmistettuja tuotteita, jotka toimitetaan jossakin kohdan 6.2 ja taulukon 1 mukaisessa pinnan tilassa ja lämpökäsittelytilassa.
HUOM. Taulukoissa 2, 4, 6 ja 8 esitetään vain ne teräkset, jotka ovat yleisesti kansainvälisessä käytössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näitä teräksiä on saatavissa kaikissa teollisuusmaissa. Lisäksi on standardisoitu alueellisesti, kansallisesti tai yritystasolla suuri määrä muita työkaluteräksiä.
Mikäli työkalun kuumalujuus on erityisen merkittävä ominaisuus, esim. lasin kuumamuovauksessa, materiaalinvalinta olisi tehtävä standardin ISO 4955 perusteella.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 1035-1:1980 Hot-rolled steel bars -- Part 1: Dimensions of round bars
ISO 1035-3:1980 Hot-rolled steel bars -- Part 3: Dimensions of flat bars
ISO 1035-4:1982 Hot-rolled steel bars -- Part 4: Tolerances
Vahvistuspäivä
03.08.2018
Julkaisupäivä
28.08.2018
Painos
2
Sivumäärä
76
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin