Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO/ASTM 52901:2018

Materiaalia lisäävä valmistus. Yleiset periaatteet. Vaatimukset hankittaville kappaleille

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee ja erittelee vaatimukset materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä valmisteluille kappaleille.
Asiakirjassa annetaan ohjeistus tilausvaiheessa asiakkaan ja kappaleen toimittajan välillä viestittävistä osakokonaisuuksista sisältäen tilaustiedot, kappaleen määrittävä tieto, materiaalivaatimukset, lopputuotteen erityispiirteet ja ominaisuudet, hyväksyntävaatimukset ja kappaleen tarkastusmenetelmät.
Tämä asiakirja soveltuu perustaksi ottaa käyttöön lisäävästi valmistettuja kappaleita, jotka täyttävät vähimmäishyväksyntävaatimukset. Tiukempia kappaleeseen kohdistuvia vaatimuksia voidaan määrittää tilausvaiheessa yhdellä tai useammalla täydentävällä vaatimuksella.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ASTM F 3122:2014
ISO 17296-3:2014 Additive manufacturing -- General principles -- Part 3: Main characteristics and corresponding test methods
ISO/ASTM 52900:2015 Additive manufacturing -- General principles -- Terminology
Vahvistuspäivä
26.10.2018
Julkaisupäivä
06.11.2018
Painos
1
Sivumäärä
33
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin