Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 50001:2018

Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja soveltamisohjeita

Soveltamisala
Tämä asiakirja yksilöi vaatimukset energianhallintajärjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja parantamiseen. Tarkoituksena on tarjota organisaatioille järjestelmällinen menettelytapa energiasuoritteen ja energianhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.
Tämä asiakirja:
a) soveltuu kaikille organisaatioille riippumatta lajista, koosta, monimutkaisuudesta, sijainnista, työkulttuurista sekä tuotteista ja palveluista
b) soveltuu kaikille toiminnoille, jotka vaikuttavat energiasuoritteeseen ja ovat organisaation itsensä hallinnoimia ja ohjaamia
c) soveltuu tarkoitukseensa riippumatta kulutettavan energian määrästä, käyttötavasta ja olomuodosta
d) edellyttää energiasuoritteen jatkuvan parantumisen osoittamista, mutta ei aseta energiasuoritteelle vaatimustasoja, jotka pitäisi saavuttaa
e) soveltuu käytettäväksi irrallisena, tai yhdenmukaistettuna tai liitettynä muihin hallintajärjestelmiin
Liitteessä A on ohjeita tämän asiakirjan käyttöön. Liitteessä B on tämän painoksen vertailu edelliseen painokseen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
31.08.2018
Julkaisupäivä
13.08.2019
Painos
2
Sivumäärä
76
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin