Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6506-1

Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä

Soveltamisala
Standardin ISO 6506 tässä osassa määritellään metallien Brinellin kovuuskoe. Standardia sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille.
Tietyille materiaaleille ja/tai tuotteille on omat kansainväliset standardinsa (esim. ISO 4498), joissa viitataan tähän kansainväliseen standardiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 4498:2010 Sintered metal materials, excluding hardmetals -- Determination of apparent hardness and microhardness
ISO 6506-2:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines
ISO 6506-4:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 4: Table of hardness values
Vahvistuspäivä
10.11.2014
Julkaisupäivä
02.04.2015
Painos
3
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin