Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6938

Tekstiilit. Luonnonkuidut. Nimikkeistö ja määritelmät

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään tärkeimpien luonnonkuitujen yleisnimet ja määritelmät niiden koostumuksen tai alkuperän perusteella.
Standardi sisältää myös aakkosellisen luettelon yleisesti käytössä olevista nimistä sekä niitä vastaavista standardisoiduista nimityksistä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.04.2015
Julkaisupäivä
03.07.2015
Painos
1
Sivumäärä
26
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin