Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6508-2

Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden ja paininkärkien varmentaminen ja kalibrointi

Soveltamisala
Standardin ISO 6508 tässä osassa määritellään standardin ISO 6508-1:2015 mukaisessa Rockwellin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden kaksi erillistä varmentamismenetelmää (suora ja epäsuora) sekä menetelmä Rockwellin paininkärkien varmentamiseksi.
Suoralla varmentamisella määritetään, ovatko kovuusmittarin toimintaan liittyvät keskeiset parametrit, kuten koevoima, syvyyden mittaus ja mittausajat vaatimusten mukaisia. Epäsuorassa varmentamisessa käytetään kalibroituja vertailukovuuspaloja määrittämään kovuusmittarin kykyä mitata tunnettua kovuutta olevaa materiaalia.
Käyttäjän tekemässä kovuusmittarin määräaikaistarkastuksessa voidaan käyttää pelkästään epäsuoraa menetelmää.
Mikäli mittaria käytetään myös muiden menetelmien mukaisiin kovuusmittauksiin, mittari on varmennettava erikseen jokaiselle menetelmälle.
Standardin ISO 6508 tätä osaa sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille.
Olisi otettava huomioon, että volframikarbidikovametallista valmistettua kuulapaininkärkeä pidetään Rockwellin kokeessa vakiopaininkärkenä. Teräskuulapaininkärkiä voidaan käyttää vain standardin ISO 6508-1:2015 liitteen A mukaisesti.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 376:2011 Metallic materials -- Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines
ISO 6507-1:2005 Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 1: Test method
ISO 6508-1:2015 Metallic materials -- Rockwell hardness test -- Part 1: Test method
Vahvistuspäivä
27.04.2015
Julkaisupäivä
08.12.2015
Painos
3
Sivumäärä
55
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin