Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 683-4:2018

Lämpökäsiteltävät teräkset, seosteräkset ja automaattiteräkset. Osa 4: Automaattiteräkset

Soveltamisala
Standardin ISO 683 tässä osassa esitetään tekniset toimitusehdot aihioille (esim. bloomi, teelmä, levyaihio), tangoille ja valssilangoille jotka valmistetaan taulukossa 2 esitetyistä automaattiteräksistä. Nämä tuotteet toimitetaan jossakin taulukon 1 rivien 2...4 eri tuotemuodoille annetussa lämpökäsittelytilassa.
Standardin ISO 683 tämä osa sisältää taulukossa 2 esitettävät kolme automaattiterästyyppiä:
a) ei-lämpökäsiteltävät teräkset
b) hiiletysteräkset ja
c) nuorrutusteräkset.
Automaattiteräksiä käytetään usein kirkkaina tankoina. Näitä tuotteita käsitellään standardissa ISO 683‑18.
Erikoistapauksissa voidaan kyselyn ja tilauksen yhteydessä sopia näiden teknisten toimitusvaatimusten muuttamisesta tai täydentämisestä (ks. 5.2 ja liite B).
Standardin ISO 683 tämän osan lisäksi standardissa ISO 404 esitettävät yleiset tekniset toimitusehdot ovat voimassa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10474:2013 Steel and steel products -- Inspection documents
ISO 14284:1996 Steel and iron -- Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition
ISO 377:2013 Steel and steel products -- Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
Vahvistuspäivä
29.06.2018
Julkaisupäivä
28.08.2018
Painos
1
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin