Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 683-3:2019

Lämpökäsiteltävät teräkset, seosteräkset ja automaattiteräkset. Osa 3: Hiiletysteräkset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään tekniset toimitusehdot seuraaville tuotteille:
— kuumamuokatut aihiot, esim. bloomi, teelmä, levyaihio (ks. Huom. 1)
— tangot (ks. Huom. 1)
— valssilanka
— levytuotteet ja
— vapaa- ja muottitakeet (ks. Huom. 1) jotka valmistetaan taulukossa 3 esitettävistä seostamattomista tai seostetuista hiiletysteräksistä. Nämä tuotteet toimitetaan jossakin taulukon 1 eri tuotemuodoille annetussa lämpökäsittelytilassa ja jossakin taulukon 2 mukaisessa pinnan tilassa.Teräkset on tarkoitettu yleensä hiiletyskarkaistujen koneenosien valmistukseen.

HUOM. 1 Vapaataotut aihiot (bloomit, teelmät, levyaihiot, jne.), saumattomat valssatut renkaat ja vapaataotut tangot kuuluvat puolivalmisteisiin tai tankoihin eivätkä vapaa- tai muottitakeisiin.

HUOM. 2 Kansainväliset standardit teräksille, jotka täyttävät taulukon 3 kemiallisen koostumuksen vaatimukset, mutta jotka toimitetaan muissa kuin edellä annetuissa tuotemuodoissa tai lämpökäsittelytiloissa tai on tarkoitettu erityisiin käyttökohteisiin, ja muut asiaan liittyvät kansainväliset standardit luetellaan kohdassa Kirjallisuus.

Erikoistapauksissa voidaan kyselyn ja tilauksen yhteydessä sopia näiden teknisten toimitusvaatimusten muuttamisesta tai täydentämisestä (ks. 5.2 ja liite A).Tämän asiakirjan lisäksi standardissa ISO 404 esitettävät yleiset tekniset toimitusehdot ovat voimassa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10474:2013 Steel and steel products -- Inspection documents
ISO 14284:1996 Steel and iron -- Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition
ISO 377:2017 Steel and steel products -- Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
Vahvistuspäivä
22.02.2019
Julkaisupäivä
16.04.2019
Painos
2
Sivumäärä
76
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin