Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6507-1:2018

Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään metallien ja kovametallien Vickersin kovuuskoe kolmella koevoiman alueella (ks. taulukko 1).
Tässä asiakirjassa Vickersin kovuuskokeen painuman lävistäjät on määritelty välille 0,020…1,400 mm. Menetelmän käyttäminen Vickersin kovuuden määrittämiseen pienemmillä painumilla on tämän asiakirjan soveltamisalan ulkopuolella, koska se johtaa tulosten suurempaan epävarmuuteen johtuen optisten mittalaitteiden rajoituksista ja paininkärjen geometrian epäsäännöllisyyksistä.
Tässä asiakirjassa määritellään käyttäjän säännöllisesti suorittama kovuusmittarin varmentamismenetelmä.
Tietyille materiaaleille ja/tai tuotteille on omat kansainväliset standardinsa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 6507-2:2018 Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines
ISO 6507-3:2018 Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks
Vahvistuspäivä
16.03.2018
Julkaisupäivä
11.06.2019
Painos
3
Sivumäärä
69
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin