Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6947:2019

Hitsaus ja sen lähiprosessit. Hitsausasennot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään hitsausasennot päittäis- ja pienihitseille tuotteesta riippumatta.
Liitteessä A annetaan tuotantohitsaukselle esimerkkejä hitsausasentojen kaltevuus- ja kiertymätoleransseista.
Liitteessä B esitetään vertailu tämän asiakirjan ja USAn hitsausasentojen merkintätapajärjestelmän välillä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
08.11.2019
Julkaisupäivä
26.11.2019
Painos
3
Sivumäärä
46
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin