Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 7010:2012 + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7:2017 Kumottu

Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa kuvataan onnettomuuksien torjuntaa, palontorjuntaa, terveysvaaroja ja hätäpoistumista koskevat turvallisuusmerkit.
Turvallisuusmerkkien muodot ja värit ovat standardin ISO 3864-1 mukaisia, ja kuvatunnusten suunnittelu on standardin ISO 3864-3 mukaista. Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa kaikkiin kohteisiin, joissa ihmisten turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Standardi ei kuitenkaan ole sovellettavissa raide-, tie-, joki-, meri- tai ilmaliikennettä ohjaavaan merkinantoon tai yleensäkään sellaisilla toimialoilla, joiden säännökset saattavat poiketa tämän kansainvälisen standardin ja standardisarjan ISO 3864 joistakin kohdista. Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään turvallisuusmerkkimallit, joiden kokoa voidaan muuttaa valmistustavan ja käyttötarkoituksen mukaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
26.05.2017
Kumouspäivä
03.04.2020
Painos
4
Sivumäärä
237
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin