Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 7010:2020

Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa kuvataan onnettomuuksien torjuntaa, palontorjuntaa, terveysvaaroja ja hätäpoistumista koskevat turvallisuusmerkit.
Turvallisuusmerkkien muodot ja värit ovat standardin ISO 3864-1 mukaisia, ja kuvatunnusten suunnittelu on standardin ISO 3864-3 mukaista.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikkiin kohteisiin, joissa ihmisten turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Asiakirja ei ole kuitenkaan sovellettavissa raide-, tie-, joki-, meri- eikä ilmaliikennettä ohjaavaan merkinantoon tai yleensäkään sellaisilla toimialoilla, joiden säännökset saattavat poiketa tämän asiakirjan ja standardisarjan ISO 3864 joistakin kohdista.
Tässä asiakirjassa määritellään turvallisuusmerkkimallit, joiden kokoa voidaan muuttaa valmistustavan ja käyttötarkoituksen mukaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 3864-1:2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 1: Design principles for safety signs and safety markings
ISO 3864-3:2012 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs
Vahvistuspäivä
03.04.2020
Julkaisupäivä
07.04.2020
Painos
5
Sivumäärä
302
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Myynnistä poistettu ISO 7010:2019:fi on yhtäpitävä standardin SFS-EN ISO 7010:2020 kanssa, joka on julkaistu 7.4.2020.

Takaisin