Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 80000-1

Suureet ja yksiköt. Osa 1: Yleistä

Soveltamisala
Standardissa ISO 80000-1 annetaan yleistietoa suureista, suurejärjestelmistä, yksiköistä, suureiden ja yksikköjen tunnuksista ja samakantaisista yksikköjärjestelmistä, erityisesti kansainvälisestä suurejärjestelmästä (ISQ-järjestelmästä) ja kansainvälisestä yksikköjärjestelmästä (SI-järjestelmästä).
Standardissa ISO 80000-1 esitetyt periaatteet on tarkoitettu yleiseen käyttöön tieteen ja tekniikan eri aloilla sekä tämän kansainvälisen standardin muiden osien johdannoksi.
Ordinaalisuureet ja nimellisominaisuudet eivät kuulu standardin ISO 80000-1 soveltamisalaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM)
Vahvistuspäivä
20.05.2013
Julkaisupäivä
05.07.2013
Painos
1
Sivumäärä
79
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin