Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 80079-36:2016

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 36: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Perusmenetelmät ja vaatimukset

Soveltamisala
Tämä osa standardista ISO/IEC 80079 määrittää räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien muiden kuin sähköisten Ex-laitteiden, Ex-komponenttien, suojausjärjestelmien, suojauslaitteiden sekä näiden tuotteiden kokoonpanojen, joissa on mahdollinen syttymislähde, perusmenetelmät ja vaatimukset suunnittelulle, rakentamiselle, testaamiselle ja merkitsemiselle.
Käsityökalut ja käsin käytettävät laitteet ilman energiavarastoa eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan. Tämä standardi ei käsittele paikallaan olevien itsenäisten prosessilaitteiden turvallisuutta, kun ne eivät ole osa laitteistoa, joihin tässä standardissa viitataan.
HUOM. 1 Pakallaan olevat itsenäiset prosessilaitteet ovat esineitä, kuten säiliöitä, astioita, kiinteitä putkistoja sekä käsikäyttöisiä venttiilejä, joilla ei ole omaa energianlähdettä, joka voisi luoda käytön aikana mahdollisen syttymislähteen.
Tämä standardi ei määritä turvallisuusvaatimuksia muille kuin sellaisille laitteille, joilla on suoraan räjähdykseen johtava syttymisriski. Normaaliolosuhteet (liittyen räjähtävyysominaisuuksiin), joissa laitteiden voidaan olettaa toimiva, ovat
• lämpötila −20 °C…+60 °C
• paine 80 kPa (0,8 bar)…110 kPa (1,1 bar) ja
• ilma normaalilla happipitoisuudella, tyypillisesti 21 % tilavuusprosenttia.
Tällainen ilmaseos saattaa esiintyä myös laitteen sisällä. Lisäksi laitteen sisäisen toiminnallisen paineen ja/tai lämpötilan vaihtelun aiheuttama luonnollinen tuuletus saattaa imeä laitteen sisään ulkopuolisen ilmaseoksen.
HUOM. 2 Vaikka em. normaaliolosuhteet määrittävät ilman lämpötila-alueeksi −20 °C…+60 °C, normaali alue laitteiden ympäristön lämpötilalle on −20 °C … +40 °C, ellei toisin ole määritetty ja merkitty. Lämpötilaväliä −20 °C…+40 °C pidetään sopivana useimmille laitteille, ja kaikkien laitteiden valmistaminen soveltuvaksi standardiolosuhteiden ylärajalle +60 °C asettaisi tarpeettomia suunnittelurajoitteita.
HUOM. 3 Tämän standardin vaatimuksista voi olla apua myös sellaisten laitteiden suunnittelussa, rakentamisessa, testauksessa ja merkitsemisessä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muunlaisissa kuin edellä mainitut soveltamisalueen rajat täyttävissä ilmaseoksissa. Tällaisessa tapauksessa olisi kuitenkin syttymisvaaran arvioinnilla, sovelletulla räjähdyssuojauksella, (mahdollisesti tarvittavalla) lisätestauksella, valmistajan teknisellä dokumentaatiolla sekä käyttäjälle tarkoitetuilla ohjeilla selvästi osoitettava laitteen sopivuus niihin olosuhteisiin, joihin se saattaa joutua. Olisi myös otettava huomioon, että lämpötilan ja paineen muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen räjähtävyysominaisuuksiin, kuten syttyvyyteen.
Tämä osa standardista ISO/IEC 80079 määrittää vaatimukset räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen laitteiden suunnittelulle ja rakenteelle kaikkien räjähdyssuojaustasojen (EPL) ryhmien I, II ja III mukaisesti.
HUOM. 4 Ei ole epätavallista, että tämän standardin mukaisesti tiettyyn räjähdyssuojaustasoon suunniteltuja ja rakennettuja laitteita käytetään lisäjärjestelyitä hyväksikäyttäen korkeamman räjähdyssuojaustason alueella. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi inertointi, tukahduttaminen, tuulettaminen tai suojarakentaminen tai esimerkiksi laimentaminen, viemäröinti, valvominen ja sulkeminen. Nämä toimenpiteet ovat tämän standardin soveltamisalan ulkopuolella.
Tämä standardi täydentää ja muokkaa standardin IEC 60079-0:n yleisiä vaatimuksia kuten nähdään taulukosta 1. Jos tämän standardin vaatimukset ovat ristiriidassa IEC 60079-0:n kanssa liittyen muiden kuin sähkölaitteiden soveltuvuuteen, tämän standardin vaatimukset ovat etusijalla.
Seuraavat, räjähdyssuojausrakenteita koskevat standardit täydentävät tai muuttavat tätä standardia:
– ISO 80079-37, Explosive atmospheres – Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres – Non-electrical type of protection constructional safety ”c”, control of ignition source ”b”, liquid immersion ”k”
– IEC 60079-1, Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures ”d”
– IEC 60079-2, Explosive atmospheres – Part 2: Equipment protection by pressurized enclosures ”p”
– IEC 60079-31, Explosive atmospheres – Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure ”t”
Muiden kuin sähkölaitteiden luonne ja syttymislähteet on otettava huomioon, kun suojaustyyppejä ”d”, ”p”, tai ”t” sovelletaan muissa kuin sähkölaitteissa (ks. liite G).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ANSI/UL 746B:2014
IEC 60079-0:2011
IEC 60079-1:2014
Direktiivi
Vahvistuspäivä
15.04.2016
Julkaisupäivä
30.08.2016
Painos
1
Sivumäärä
158
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin